POLÍTICA DE COOKIES


ELAX SL pel seu compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l'usuari navega pel seu lloc web. Les cookies són fitxers enviats al seu navegador per mitjà d'un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies pot ser possible que el servidor on es troba la web reconeixi el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i número d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir l’instalació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per a utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti l’instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici de què sigui necessari que l’usuari inici una sessió en cada un dels serveis en cadascun dels serveis la prestació requereix el registre previ.

En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior.

En cap cas s’utilitzaran cookies per a recollir informació de caràcter personal.