Compres - logística

El nostre equip de compres és una baula essencial en la nostra activitat de producció i muntatge d'equips electrònics.

Aquesta capacitat és una garantia per controlar els Costos, la Qualitat i els Terminis. Mantenim la nostra xarxa de proveïdors de forma estable amb l'objectiu d'aconseguir la millora contínua. El nostre equip està també en contacte amb col·laboradors externs per respondre a l'subministrament de components obsolets o amb escassetat de disponibilitat.

Elax té integrat en el seu sistema productiu la traçabilitat sobre els components. En la indústria electrònica, la traçabilitat juga un paper important. Els clients requereixen la capacitat d'identificar i rastrejar de forma exclusiva qualsevol component. En cas d'identificar un defecte de component la traçabilitat ens ofereix la forma de reduir possibles fonts d'error i desencadenar recessos de productes específics.