POLÍTICA DE PRIVACITAT


POLÍTICA DE PRIVACITAT D'ELAX SL

Introducció

Gràcies per visitar aquesta pàgina web. El text que té al davant explica que, com i per a que utilitzo la seva informació quan visita aquesta web, o sol·licita la prestació dels nostres serveis.

La seva privacitat es important per a nosaltres, i mai farem un ús indegut de la informació personal que ens confia. El convido a llegar detingudament aquests termes abans d’utilitzar el present lloc web, i a comunicar-se electrònicament amb ELAX SL.

 Aquesta política de privacitat s’aplica a la web de www.elax.com als serveis i productes oferts per el nostre centre. A tal efecte, i en les condicions que es recullen a continuació.

Mitjançant aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment, ni es cedeixen a tercers.

 

Aquesta política de privacitat es pot modificar en funció de les exigències legislatives o d’autoregulació, però li ho comunicarem mitjançant la pàgina web o per altres mitjans per a que coneixi les modificacions i continuar utilitzant els nostres serveis.

ELAX SL ha adequat aquesta web a les exigències introduïdes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals que ens facilitin serà ELAX SL amb CIF B63556369, amb domicili Pol. Ind. Can Marge C/ de les Roquetes, nau 99 - 100, 08187, Sta. Eulàlia de Ronçana, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 36772, foli 192, full B284048, inscripció 1.

Per a l’adecuada gestió en el tractament de les seves dades personals, ELAX SL, posa a la seva disposició el següent correu electrònic elax@elax.es mitjançant el qual es podrà dirigir per a resoldre qualsevol qüestió que precisi al respecte, o exercir els seus drets en els termes legalment previstos.

Finalitat del tractament

ELAX SL, pot tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

  1. Les dades de caràcter personal facilitats mitjançant els formularis de recollida de dades del lloc web www.elax.es, amb la finalitat d’atendre i tramitar adecuadament les consultes remeses i la informació sol·licitada.
  2. Poder oferir serveis d’acord amb els seus interessos, millorar la seva experiència d’usuari i en el seu cas, per al tractament de sol·licituts, peticions, així com a enviar butlletins informatius.

Al lloc web no es realitzaran decisions automatitzades.

 

Quines dades tractem i d’on s’obtenen?

Les dades tractades provenen de:

  • Dades facilitades pel propi interessat, mitjançant la cumplimentació dels formularis a tal efecte habilitats o mitjançant el nostre correu electrònic.
  • Dades derivades de la prestació dels nostres serveis.

Quin tipus de dades recaptem:

  • Nom i dades de contacte, com el seu nom i cognoms, DNI, direcció de correu electrònic, número de telèfon.
  • Dades patrimonials, dades bancàries.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades es: el consentiment. Quan ens dona el seu consentiment només la demanem en relació amb els seus usos específics de la informació personal quan es necessari i, si el necessitem, l’obtindrem per separat i deixarem clar que li estem demanant el seu consentiment.

Es necessària per al compliment d’un contracte: quan celebrem un contacte amb vostè, processarem la seva informació personal amb la finalitat de complir amb dit contracte (es a dir, per a proporciona-li els serveis).

L’interés legítim del responsable del tractament.

Per al compliment d’una obligació legal (per ex: per a respondre un ordre judicial)

En cas de que l’interessat retiri el seu consentiment, ELAX SL no podrà tractar les seves dades.

D’igual forma, la legitimització d’aquest tractament es necessari per complir amb aquelles obligacions establertes per el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, així com amb la llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Comunicació de dades

Durant el període del tractament no es fan comunicacions o se cediran les seves dades, llevat obligacions legals.

L’empresa accedirà a la sessió de les dades únicament a les autoritats en cas de que l’usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l’avís legal.

ELAX SL, no realitza transferències internacionals de dades.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei i acomplir la finalitat per la qual es van recollir, o mentre no es retiri el seu consentiment.

Posteriorment, les seves dades seran suprimides amb conformitat al que hi ha disposat a la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, i estant disponibles solament a sol·licitud de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el plaç de prescripció de les accions que poden derivar i, transcorregut aquest, procedirem a la seva complerta eliminació.

 

Drets dels interessats

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a ELAX SL, estem tractant dades personals que els impliquen, o no.

De la mateixa manera, tal i com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades, les persones interessades tenen dret a:

  • Accedir a les seves dades: tenen dret a accedir i conèixer quines dades personals estem tractant que l’impliquen.
  • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas l’informem que únicament els conservem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal i com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades.
  • A la portabilitat de les seves dades: en determinats casos, tindrà dret a rebre totes les dades personals que li incumbeixen, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-les a menys que, per motius legitimament imperiosos, o al exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, tenen dret, en qualsevol moment, a oposar-se a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics, i retirar el seu consentiment.

Podrà exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant la sol·licitut escrita dirigida a ELAX SL al domicili Pol. Ind. Can Marge C/ de les Roquetes, nau 99 - 100, 08187, Sta. Eulàlia de Ronçana, o bé enviant un correu electrònic a elax@elax.es.

Finalment, en cas de que senti que els seus drets son vulnerats pel que fa a les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció dels seus drets, pot presentar reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent mitjançant el seu lloc web: www.elax.com.